Welcome to the Wales School for Social Prescribing Research (WSSPR) website

Croeso i wefan Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (YYPCC/WSSPR)

Rhith ysgol Cymru gyfan ydy YYPCC sy’n ceisio datblygu methodoleg gwerthuso presgripsiynu cymdeithasol, gan adeiladu ar waith a gwblhawyd yn flaenorol gan Rwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru (RhYPCC/WSPRN).

Mae’r brwdfrydedd cynyddol dros bresgripsiynu cymdeithasol a’i botensial i ddylanwadu ar gyflenwi gwasanaethau ym maes gofal sylfaenol wedi bod tu hwnt i bob disgwyl ond mae datblygiad ei sail tystiolaeth a safonau ansawdd cadarn ar ei hôl hi (Lovell et al, 2017; Bickerdike et al, 2017). 

Lleolir YYPCC yng Nghanolfan PRIME Cymru o dan y thema 'Gofal Di-dor yn Nes Adref’ o fewn y pecyn gwaith ‘Gofal yn Nes at Gymunedau’.

Nod: Datblygu methodoleg werthuso presgripsiynu cymdeithasol.

Amcanion: 

  • Defnyddio model ymchwil drosi (Cooksey, 2007; Weeks et al, 2013) i ddisgrifio a threfnu rhaglen aml gamau o ymchwil cymhwysol a gwerthusiad.
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o ymchwil ac ymglymiad gyda dinasyddion a rhan-ddeiliaid.
  • Trosi canfyddiadau ymchwil yn ymarfer, polisi ac addysg.
  • Cynyddu capasiti ymchwil ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol ar draws sectorau. 

Byddwn yn defnyddio dulliau cymysg, gan gynnwys  dulliau consensws, i ddatblygu fframwaith methodoleg gwerthuso presgripsiynu cymdeithasol, adrodd am safonau i’w cyhoeddi, cytuno ar restr o dermau cytûn ac adnoddau hyfforddi ar gyfer ymchwilwyr.

 

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research