Wales School for Social Prescribing Research logo

Prosiectau cyfredol:Llesiant

Datblygu cysyniad llesiant cymdeithasol yng nghyd-destun presgripsiynu cymdeithasol 

Gan ddefnyddio 'Group Concept Mapping', cynhaliodd ymchwilwyr WSSPR astudiaeth ryngwladol dri chyfnod er mwyn datblygu cysyniad o lesiant cymdeithasol: Dynododd yr astudiaeth chwe elfen o lesiant cymdeithasol; ‘bywyd o ddydd i ddydd, gweithgareddau a gweithgareddau hamdden’ 'teulu a chyfeillion', ‘cysylltu ag eraill a chynorthwyo anghenion’, ‘ymglymiad cymunedol’, 'gweithio gyda ac ystyried y byd ehangach’ a ‘hunan-dwf a diogelwch’.

 Darllenwch adroddiad mapio cysyniad y grŵp llawn yma.

 Cyswllt: Megan Elliott

Datblygu Graddfa Llesiant Cymdeithasol De Cymru (SWSWBS) yng nghyd-destun presgripsiynu cymdeithasol

Gan ‘ddefnyddio’r cysyniad o lesiant cymdeithasol a nodwyd yn yr astudiaeth 'Group Concept Mapping', mae ymchwilwyr WSSPR yn datblygu adnodd i fesur llesiant cymdeithasol y gellir ei ddefnyddio gan ymarferwyr ac ymchwilwyr presgripsiynu cymdeithasol.

Cyswllt: Megan Elliott

The Body Hotel LTD

Cwmni a menter gymdeithasol o Gymru sy'n datblygu rhaglenni datblygiad proffesiynol a phersonol gan flaenoriaethu symud fel ymyrraeth therapiwtig, a gwasanaethau seicotherapi symud dawns ar gyfer y sector iechyd, lles ac addysg.  

Cyswllt: Dr Thania Acaron

Cydweithio?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith ymchwilwyr i dderbyn newyddion a diweddariadau oddi wrth Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, neu os hoffech siarad ag aelod o'r tîm i drafod cydweithredu posibl ar ymchwil, cysylltwch â ni.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research