Wales School for Social Prescribing Research logo

Prosiectau Cyfredol

Gwerthuso

Gwerthuso gweithgaredd presgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru.

Gwerth cymdeithasol

Gwerth cymdeithasol presgripsiynu cymdeithasol.

Y Gweithlu ac Addysg

Addysg presgripsiynu cymdeithasol.

Lesiant

Y cysyniadu o lesiant mewn perthynas â phresgripsiynu cymdeithasol.

Cydweithio?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith ymchwilwyr i dderbyn newyddion a diweddariadau oddi wrth Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, neu os hoffech siarad ag aelod o'r tîm i drafod cydweithredu posibl ar ymchwil, cysylltwch â ni.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research