Wales School for Social Prescribing Research logo

Rhwydwaith

RhYPCC-WSPRN

Gallwch ganfod rhagor am Rwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru yma.

Mewngofnodi i'r rhwydwaith

Cysylltwch er mwyn  mewngofnodi i'r rhwydwaith

Cymunedau Ymarfer


Cymunedau Ymarfer

Mae gan ein Cymunedau Ymarfer dros 280 o aelodau ac maen nhw'n ymestyn dros Ogledd, De Ddwyrain a De-orllewin Cymru.

Adnoddau wrthi'n cael eu datblygu.

Cydweithio?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith ymchwilwyr i dderbyn newyddion a diweddariadau oddi wrth Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, neu os hoffech siarad ag aelod o'r tîm i drafod cydweithredu posibl ar ymchwil, cysylltwch â ni.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research