Wales School for Social Prescribing Research logo
 

Rhwydwaith

RhYPCC-WSPRN

Gallwch ganfod rhagor am Rwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru yma.

Mewngofnodi i'r rhwydwaith

Cysylltwch er mwyn  mewngofnodi i'r rhwydwaith

Cymunedau YmarferGofal Sylfaenol Un

Darllenwch y tudalennau rhagnodi cymdeithasol ar wefan Gofal Sylfaenol Un yma.

Cymunedau Ymarfer

Mae ein Cymunedau Ymarfer yn cynnig llwyfan ehangach ar gyfer rhannu gweithgaredd presgripsiynu cymdeithasol led-led Cymru, maen nhw’n dod ag ymarferwyr allweddol o ystod o gefndiroedd at ei gilydd i ddatblygu, gwella, cysylltu a rhannu arferion presgripsiynu cymdeithasol.

 Cymunedau Ymarfer Presgripsiynu Cymdeithasol Canolbarth a Gorllewin Cymru
Arweinydd: Jan Batty & Rebecca Evans

Cymunedau Ymarfer Presgripsiynu Cymdeithasol Gogledd Cymru
Arweinwyr: Dr Glynne Roberts & Nina Ruddle

Cymunedau Ymarfer Presgripsiynu Cymdeithasol De Ddwyrain Cymru. Ar y gweill; os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â wsspr@southwales.ac.uk .

Cydweithio?

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n rhwydwaith ymchwilwyr i dderbyn newyddion a diweddariadau oddi wrth Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru, neu os hoffech siarad ag aelod o'r tîm i drafod cydweithredu posibl ar ymchwil, cysylltwch â ni.

                   

© Copyright Wales School for Social Prescribing Research