TOOLS 

Bwrdd cynghori rhyngwladol

Mae Bwrdd Cynghori Rhyngwladol WSSPR yn cyfarfod yn flynyddol. Mae'n darparu cyngor annibynnol, sylwadau beirniadol, a safbwyntiau rhyngwladol ar ymchwil WSSPR. Mae'n cynnwys arbenigwyr mewn rhagnodi cymdeithasol, gofal sylfaenol, iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol o bob rhan o'r byd.

Yr Athro Julie Barnett

Prifysgol Caerfaddon, Lloegr

Yr Athro Diana Coholic

Prifysgol Laurentian, Canada

Dr Katelyn Costello

Ymarferydd Cyffredinol, 
Seland Newydd 

Dr Miriam Dolan

Maple Healthcare, 
Gogledd Iwerddon 

Dr Daisy Fancourt

Coleg Prifysgol Llundain, Lloegr

Miriam Heijnders

Ymchwilydd Annibynnol 
Yr Iseldiroedd 

Helen Howson

Comisiwn Bevan, Cymru

Yr Athro Jean-Pierre Jacquet

College National des Généralistes Enseignants, Ffrainc 

Yr Athro Donata Kurpas

Prifysgol Feddygol Wroclaw, 
Gwlad Pwyl 

Yr Athro Sinead McGilloway

Prifysgol Maynooth, 
Gweriniaeth Iwerddon 

Dr Ferdinando Petrazzuoli

Prifysgol Lund, Sweden

Yr Athro Christopher Poulos

Prifysgol New South Wales, Awstralia 

Yr Athro Emmanuelle Tulle

Prifysgol Glasgow Caledonian Yr Alban 

Dr Josep Vidal-Alaball

Institute Catala de la Salut, Sbaen

Dr Nathan Wilson

Prifysgol Western Sydney Awstralia