TOOLS 

Digwyddiadau

Digwyddiadau sydd i ddod o ddiddordeb posibl i'r rhwydwaith

Gweminar

DPP Presgripsiynu Cymdeithasol

Dyddiad: 12 Mehefin 2024 
Amser: 10:00 - 13:00
Lleoliad: Zoom
Ffi: €50

Crynodeb: Bydd y rhaglen hon yn cynnwys pum sesiwn gysylltiedig.

  1. Bydd y sesiwn gyntaf yn dechrau gyda diffinio cysyniadau allweddol presgripsiynu cymdeithasol a modelau ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol.

  2. Bydd yr ail sesiwn yn canolbwyntio ar werth a phwysigrwydd presgripsiynu cymdeithasol.

  3. Bydd y drydedd sesiwn yn archwilio cyd-greu a chyd-ddylunio gan ddefnyddio Rhagnodi Cymdeithasol yn Seiliedig ar Natur.

  4. Bydd y bedwaredd sesiwn yn cynnwys nifer o astudiaethau achos a fydd yn cyflwyno’r defnydd o ymyriadau presgripsiynu cymdeithasol i wella iechyd meddwl a fydd yn cyflwyno pwysigrwydd gwerthuso mewn presgripsiynu cymdeithasol gyda ffocws ar Ddadansoddi Costau Budd Cymdeithasol (SCBA) ac Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad 

  5. Bydd y sesiwn olaf yn amlinellu'r adnoddau a'r dystiolaeth sydd ar gael drwy'r Ganolfan Tystiolaeth Presgripsiynu Cymdeithasol (SPEH) yn Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Iwerddon a Chymru (WSSPR)

Bydd y cyfranogwyr yn cael 3 credyd CEU a thystysgrif presenoldeb gan y Gyfadran Nyrsio a Bydwreigiaeth, RCSI.

Cofrestru.

Seminar

Aspiration, Inspiration, Perspiration: Resourceful Communities Partnership’s national programme of events on communities and living well

Dyddiad: Mis Mawrth 2024 – Mis Mehefin 2024 
Amser: 12:30 - 13:30
Lleoliad: Ar-lein
Crynodeb: Gweler isod manylion digwyddiad ‘Cymunedoli’ – Y Ffordd Ymlaen. 

Dydd Iau 14 Mawrth o 12:30 – 13:30 gyda Selwyn Williams a Sue Denman 

Yn ystod y sesiwn hon, bydd sgwrs rhwng Selwyn Williams a Sue Denman o Gyda'n Gilydd dros Newid. Bydd y sesiwn yn trafod yr heriau sy'n wynebu'r economi a chymunedau yng Nghymru a sut mae gan 'cymunedoli' botensial mawr i elwa cymunedau a'r genedl. 

Bydd Selwyn yn trafod beth sydd wedi ysbrydoli ei feddwl a'i ymarfer yng ngwaith datblygu cymunedol ac yn tynnu ar esiamplau ymarferol sy'n dangos mai’r model hwn yw’r ffordd ymlaen. Bydd cyfle i ofyn cwestiynau a rhannu sylwadau yn ystod y sesiwn. 

Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.

Mae Gyda'n Gilydd dros Newid yn trefnu rhaglen genedlaethol o ddigwyddiadau, gyda Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, ar gyfer Y Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar Cymru.

Gall unrhyw un fynychu'r sesiynau hyn: dinasyddion, grwpiau gwirfoddol, a sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector. Beth ddylai fod mewn cyffredin gan bawb yw diddordeb ac ymrwymiad i adeiladu lles, a bywyd da i bawb.

Cofrestru.