TOOLS 

Digwyddiadau blaenorol

Digwyddiadau blaenorol a gynhaliwyd gan neu a oedd yn cynnwys Ysgol Ymchwil i Ragnodi Cymdeithasol Cymru

Fforwm ar-lein

Fforwm Haf WSSPR

Dyddiad: 6 Gorffennaf 2023
Lleoliad: Online

Crynodeb: Fforwm Haf Ysgol Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol Cymru.

Cyfarfod rhanddeiliaid

Rhestr Termau Rhagnodi Cymdeithasol

Dyddiad: 26 Mai 2023
Lleoliad: Prifysgol Bangor

Crynodeb: Roedd aelodau cynnwys y cyhoedd a chleifion effeithiol RHOI LLAIS sy'n siarad Cymraeg yn rhan o grŵp o randdeiliaid a gasglodd ym Mhrifysgol Bangor ddydd Gwener 26 Mai 2023 i drafod fersiwn Gymraeg Geirfa Termau Rhagnodi Cymdeithasol. Cynhyrchwyd y rhestr termau yn Saesneg yn gyntaf gan Dr Simon Newstead, Amber Pringle, Bethan Jenkins, Dr Amrita Jesurasa a’r Athro Carolyn Wallace, a’i chyfieithu i’r Gymraeg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Darllen mwy.

Fforwm ar-lein

Fforwm WSSPR

Dyddiad: 15 March 2023
Lleoliad: Online

Crynodeb

In-person meeting

Cynhadledd Flynyddol WSSPR

Dyddiad: 2 March 2023
Lleoliad: In-person

Crynodeb