TOOLS 

Grŵp llywio

Mae grŵp llywio WSSPR yn cyfarfod bob deufis. Mae aelodau (gwirfoddol) yn cynnwys cynrychiolwyr o'r byd academaidd, y trydydd sector, iechyd y cyhoedd, y GIG, gofal cymdeithasol a dau aelod lleyg. Mae’r grŵp llywio yn rhoi arweiniad strategol i WSSPR ar sut i wneud y mwyaf o effaith ymchwil yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'n gweithredu fel ffrind beirniadol ac yn cefnogi gweithgareddau ymchwil i gyflawni nod ac amcanion yr ysgol.

Yr Athro Carolyn Wallace

Cyfarwyddwr WSSPR Prifysgol de Cymru; A Chanolfan PRIME Cymru 

Dr Sally Rees

Cyngor Gwirfoddoli Cymru

Sara Thomas

Bwrdd Iechyd Prifysgol,
Cwm Taf Morgannwg

Jan Batty

Tîm Iechyd Cyhoeddus Hywel Dda Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sondra Butterworth

Cynrychiolydd y Claf a’r Cyhoedd

Rashmi Kumar

Cynrychiolydd y Claf a’r Cyhoedd

Yr Athro Diane Crone

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dr Freya Davies

Prifysgol Caerdydd a Chanolfan PRIME Cymru 

Emma Davies-McIntosh

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Megan Elliott

Uwch Ymarferydd Iechyd y Cyhoedd, Cwm Taf Morgannwg

John Gallanders

Cynrychiolydd y Claf a'r Cyhoedd

Athro Emeritws Joyce Kenkre

Prifysgol De Cymru A Chanolfan PRIME Cymru 

Yr Athro Mark Llewellyn

Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol,Prifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cymru

Yr Athro Mary Lynch

Prifysgol Gorllewin yr Alban, gynt o Brifysgol Bangor 

Dr Simon Newstead

Prifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cym 

Yr Athro Ruth Northway

Prifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cymru 

Yr Athro David Pontin

Prifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cymru 

Dr Glynne Roberts

Betsi Cadwaladr Bwrdd iechyd Prifysgol 

Nina Ruddle

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Yr Athro Steve Smith

Prifysgol De Cymru a Chanolfan PRIME Cymru 

Dr Llinos Spencer

Prifysgol Bangor

Claire Swales

PAVO & CONNECT Cymru

Soo Vinnicombe

Prifysgol Bangor

Dr Andy Williams

Prifysgol Cymru, 
Y Drindod Dewi Sant