Gweithlu ac Addysg

Mae thema’r Gweithlu ac Addysg o fewn WSSPR yn datblygu rhaglen ymchwil i archwilio rôl rhagnodi cymdeithasol.

Rhestrir prosiectau WSSPR o fewn y thema hon isod:

Nodi dangosyddion ansawdd ar gyfer rhagnodi cymdeithasol

Gan ddefnyddio dulliau consensws, mae ymchwilwyr WSSPR yn gweithio i nodi dangosyddion ansawdd y gellir eu defnyddio ar gyfer rhagnodi cymdeithasol. Bydd canlyniadau yn llywio datblygiad fframwaith ansawdd rhagnodi cymdeithasol yng Nghymru.

Adroddiad: Megan Elliott & Prof Carolyn Wallace. Identifying quality indicators for social prescribing. May 2021.

Cysylltwch: Yr Athro Carolyn Wallace

Datblygu deunyddiau hyfforddi ar gyfer gwerthuso mewn rhagnodi cymdeithasol

Nod WSSPR yw datblygu deunyddiau hyfforddi ar gyfer rhagnodwyr cymdeithasol ac ymchwilwyr i gefnogi gwerthuso a monitro ymyriadau rhagnodi cymdeithasol. Gwneir hyn ar ôl datblygu'r fframwaith methodoleg gwerthuso rhagnodi cymdeithasol.

Ariannwr: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cyhoeddiad: Elliott M, Davies M, Davies JWallace C. Exploring how and why social prescribing evaluations work: a realist reviewBMJ Open 2022; 12:e057009.

Cysylltwch: Yr Athro Carolyn Wallace

Investigating art on prescription in Wales: how to achieve critical success factors for sustainability 
MRes - Suzy Rogers

Nod yr ymchwil hwn yw sefydlu'r ffactorau llwyddiant hollbwysig sy'n galluogi cynaliadwyedd Celf-Ar-Bresgripsiwn yng Nghymru. Yn ail, nod yr ymchwil yw ymchwilio i sut mae gan y ffactorau llwyddiant hollbwysig y potensial ar gyfer cynaliadwyedd hirdymor mewn rhagnodi cymdeithasol yng Nghymru.

Cyhoeddiad: Way S, Davies M, Wallace C, Acaron T, Diamond K, (2022). How do community-based arts in health interventions involving reminiscence, life story work, autobiographical sharing or life review activities, work for older people experiencing social isolation and loneliness? A rapid realist review. PROSPERO.

Cysylltwch: Yr Athro Carolyn Wallace

Anghenion dysgu Presgripsiynu Cymdeithasol

Gan ddefnyddio dulliau consensws, nododd ymchwilwyr anghenion hyfforddi yr oedd rhagnodwyr cymdeithasol yn teimlo eu bod yn bwysig, ac ar gael neu nad oeddent ar gael, a lle mae’r rhain yn cyd-fynd ag amserlen gyrfa person sy’n darparu presgripsiynu cymdeithasol.

Ariannwr: Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Partneriaid: Prifysgol De Cymru, Canolfan PRIME Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Cyhoeddiad: Wallace C, Elliott M, Thomas S, Davies-McIntosh E, Beese S, Roberts G, Ruddle N, Groves K, Rees S, Pontin D. Using consensus methods to develop a Social Prescribing Learning Needs Framework for practitioners in Wales. Royal Society for Public Health. Volume 141, Issue 3. 2020.

Cysylltwch: Yr Athro Carolyn Wallace

Datblygu geirfa ryngwladol o dermau ar gyfer rhagnodi cymdeithasol

Ledled y DU ac yn rhyngwladol defnyddir ystod eang o dermau a geirfa i siarad am bresgripsiynu cymdeithasol a’r rolau a’r gweithgareddau o fewn presgripsiynu cymdeithasol. Mae'r astudiaeth hon yn cynnwys adolygiad cwmpasu, ac yna astudiaeth Delphi i ddatblygu rhestr termau ar gyfer rhagnodi cymdeithasol i fynd i'r afael â'r mater hwn. 

Ariannwr: Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Adroddiad: Simon Newstead. Developing an Evidence Based Glossary of Terms for Social Prescribing. Public Health Wales. Oct 2022.

Cysylltwch: Yr Athro Carolyn Wallace